https://norgepiller.com/acetominophen/

Ta en skärmdump

Du kan ta skärmdumpar från vilket program som helst på iPhone / iPod Touch. Du tar en skärmdump genom att trycka på hem- och vakna/vila-knappen samtidigt. Skärmen blinkar till och kameraljudet hörs och skärmdumpen hittar du bland dina övriga bilder via kameraprogrammet på din iPhone eller i programmet Bilder på din iPod Touch.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes