https://norgepiller.com/acetominophen/

Skaka för att ångra eller göra om

Om du snabbt vill ångra, eller göra om när du ångrat, kan du skaka din iPhone / iPod Touch. En ruta dyker upp som ber dig bekräfta operationen. Detta fungerar endast i iPhone OS 3.0.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes