https://norgepiller.com/acetominophen/

Visa batteristatus i procent

Detta gäller endast iPhone 3GS.

På iPhone 3GS kan man visa hur mycket batterikapacitet som är kvar i procent. Du aktiverar denna funktion i Inställningar -> Allmänt -> Användning.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes