https://norgepiller.com/acetominophen/

Tips för bättre bilder med Iphone.

Från analoga kameror är man ju van att trycka ner och släppa knappen när man ska ta kort. Med Iphone kan du hålla nere knappen, sikta in dig på motivet och sedan släppa knappen.

Det här fungerar också när du ska ta självporträtt. tryck och håll nere avtryckarknappen medan du ser den. Nu kan du vända telefonen så du kan ta ditt självporträtt. När du känner dig redo släpper du bara fingret från skärmen.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes