https://norgepiller.com/acetominophen/

Ökad läshastiget med snabbläsningsappar

Tillhör du dem som vill hålla dig uppdaterad kring olika ämnesområden eller av annan anledning har en mängd artiklar som du vill läsa.
Det har länge funnits olika tekniker för snabbläsning, ofta baserade på att fokusera på ett område med text istället för varje enskilt ord.
Nyttan med detta har varit omdiskuterad, men med en app för ändamålet kan processen effektiviseras.

Till din iOS-plattform finns t.ex. apparna:

Velocity Speedreader
Här kan man snabbläsa texter från webben..

 

Read quick
Låter dig läsa texter från Pocket och instapaper  etc. med ökad läshastighet.

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes