https://norgepiller.com/acetominophen/

Kör program i bakgrunden

Detta gäller endast iPhone och iPod Touch som är jailbreakade.

Om du har jailbreakat din iPhone eller iPod Touch finns ett program i Cydia som heter Backgrounder, med detta program installerat kan du ha flera program igång samtidigt. För att lägga ett program i bakgrunden startar du det, därefter håller du in hemknappen tills ett meddelande syns på skärmen som lyder “Backgrounding enabled”. För att avsluta programmet väljer du det igen från Springboard:en och när det visas på skärmen igen håller du in hemknappen tills ett meddelande visas som lyder “Backgrounding disabled”.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes