https://norgepiller.com/acetominophen/

Förläng batteritiden – Stäng av Bluetooth

Bluetooth försämrar batteritiden avsevärt så om du inte behöver Bluetooth igång, stäng av det. När Bluetooth är igång visas en ikon i statusraden, till vänster om batterinivån. Du hittar inställningarna för Bluetooth i Inställningar  ->Allmänt -> Bluetooth.

Skriv en kommentar

Sök iPhonetips
iBookstore
iTunes